<<
>>

O NÁS

Skupina GIA, působící v současnosti v jedenácti evropských státech, je v České Republice reprezentována společností GIA Czech Republic s.r.o., nástupnickou organizací původních společností GIA. Skupina byla v ČR reprezentována od roku 1992 společností ROHÉ ČR spol. s r.o. V roce 2009 se v rámci celoevropského nákupu poboček stala společností Dresser Czech Republic s.r.o. V roce 2014 se stala součástí firmy v České Republice i společnost PH GIA s.r.o. Obě společnosti byly následně sloučeny fúzí na GIA Czech Republic s.r.o ke dni 31.12.2014

V současné době skupina GiA i společnost GiA Czech Republic s.r.o. nabízí kompletní technologii a servis čerpacích stanic, k čemuž přibývají nové činnosti s potenciálem dalšího růstu — monitoring aktivit čerpacích stanic, možnosti jejich úspor, dodávky alternativních zdrojů energií pro čerpací stanice i průmysl; společně s mateřskou centrálou v Rakousku i dodávky technologických celků pro průmysl i armádu.

GIA na českém trhu zastupuje také významné výrobce komponentů pro chemický, petrochemický, potravinářský, stavební a letecký průmysl.

Servisní a montážní střediska společnosti zajišťují nejen instalaci nových zařízení, ale i záruční a pozáruční servis veškerých dodávaných zařízení a komponentů, školení obsluh, kompletní poradenský servis, rekonstrukce čerpacích stanic, úpravy potrubních rozvodů atd. Zákaznický servis je k dispozici 24 hodin denně prostřednictvím vlastního dispečinku, který zajišťuje koordinaci servisních techniků jednotlivých středisek za pomoci nejnovější výpočetní a komunikační techniky. Servisní zásahy a ostatní činnosti jsou zajišťovány po celém území České republiky prostřednictvím servisních techniků odborně vyškolených přímo u výrobců. Tímto je zaručena odborná montáž, bezproblémový provoz a zpětná vazba na progresivní vývoj a výrobu nových zařízení.

Veškeré činnosti společnosti jsou prováděny v souladu se zavedeným systémem managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2008, a systémem managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dne ČSN OHSAS 18001:2007, veškerých certifikátů pro výkon prováděných činností a jištěny pojistným krytím případných rizik do výše 50 000 000 Kč.