<<
>>

MONITORING ČERPACÍCH STANIC

Nově nabízená služba pro čerpací stanice ve spolupráci s technologickým partnerem Brand-Tech s.r.o. - v návaznosti na dynamický růst cen energií v posledních měsících.

Během 7-14 dní dochází k monitoringu celkového průběhu spotřeby elektrické energie v hlavním rozvaděči čerpací stanice - a dále k podružnému měření dalších částí provozu čerpací stanice:

1. měření průběhu a spotřeb obchodní části čerpací stanice

2. měření průběhu a spotřeb čerpadlové části stanice (ať jde o tlakový systém čerpání či o sací systém čerpání v dané stanici)

3. měření průběhu a spotřeb dalších energeticky náročných zařízení ve stanici - samostatně např. automyčka, kompresory, vysavače apod.

Podrobný monitoring průměrně 4 míst v čerpací stanici je následně vyhodnocen, následně je vytvořen pro provozovatele čerpací stanice podrobný report, který transparentně popíše průběh spotřeb elektrické energie. Tento report společně s analytickou částí obsahuje i soubor navrhovaných opatření a doporučení, které mohou v daném čase čerpací stanici ušetřit na spotřebě i obecně vynaložených nákladech na elektrickou energii.

S pomocí analýzy spotřeb navrhnout doporučení investičního rázu
- posouzení efektivity instalace fotovoltaické elektrárny pro čerpací stanici
- posouzení akumulace do úložiště či prodeje přebytku vyrobené elektřiny z vlastní
elektrárny
- posouzení možnosti instalace dobíjecí stanice pro elektromobily
- posouzení možnosti odpínání velkozátěžových zařízení během provozu stanice
- optimalizace technologie vytápění a chlazení